Trung tâm an toàn

Hỗ trợ cộng đồng làm việc của bạn giữ an toàn và nắm bắt tình hình bằng các thông báo dễ thiết lập, tùy chỉnh và quản lý.

Tìm kiếm, liên hệ, trợ giúp

Với Trung tâm an toàn, quản trị viên Workplace có thể liên hệ với các nhân viên để cung cấp các cập nhật quan trọng về an toàn, cũng như yêu cầu phản hồi để xem họ có cần trợ giúp hay không. Theo dõi lượt xem và lượt phản hồi trong thời gian thực, đồng thời thực hiện hành động nếu ai đó cần trợ giúp.

Thông báo phù hợp với nhu cầu của bạn

Chọn phương thức liên hệ với nhân viên từ nhiều tùy chọn, bao gồm Chat bot, thông báo trên Bảng tin hoặc thậm chí là email. Nhờ đó, bạn có thể đảm bảo rằng mọi người đều nhận được tin nhắn.

Cập nhật trạng thái theo thời gian thực

Theo dõi cập nhật quan trọng bằng bảng điều khiển theo thời gian thực, trong đó hiển thị trạng thái nhân viên và các lựa chọn liên hệ.

Khám phá các tính năng của Workplace

Chat trên Workplace

Đưa ra quyết định nhanh chóng nhờ tính năng nhắn tin tức thì và cuộc gọi video.

Video trực tiếp

Cách chân thực nhất để truyền đạt thông tin với đội ngũ của bạn.

Thư viện kiến thức

Giúp mọi người dễ khám phá nội dung tĩnh trên máy tính để bàn và thiết bị di động.

Nhóm

Kết nối với công cụ bạn đang sử dụng.

Dịch tự động

Làm việc cùng nhau bằng 91 ngôn ngữ chỉ bằng một nút bấm.

Tiện ích tích hợp

Kết nối với công cụ bạn đang sử dụng.