Sơ đồ tổ chức

Tìm người trong tổ chức bạn, tạo dựng kết nối hoặc đơn giản là nhớ tên của mọi người.

(Và xác định chính xác cách trả lời tin nhắn từ người mà bạn không biết.)

Tạo dựng mối quan hệ tốt hơn

Bạn càng thêm nhiều người vào doanh nghiệp thì doanh nghiệp càng trở nên phức tạp. Và chẳng ai muốn phải tốn thời gian để cố tìm ra người họ nên trò chuyện để có thể hoàn thành công việc.

Thông qua Sơ đồ tổ chức, bạn có thể nhanh chóng tra cứu trang cá nhân của từng người cũng như thông tin về đội ngũ, do đó bạn sẽ không mất nhiều thời gian để trăn trở xem nên trò chuyện với ai để được trợ giúp và đổi lại có nhiều thời gian hơn cho những việc mình yêu thích.

Không thể nào đơn giản hơn. Hãy nhấp vào tên của người nào đó để truy cập trang cá nhân của họ và Sơ đồ tổ chức sẽ cho bạn biết vị trí, chi tiết liên hệ, người quản lý, cấu trúc nhóm và thậm chí là lịch trình hàng ngày của họ.

Quá mất công ư? Hãy thử di chuột qua một tên và bạn có thể nhìn thấy hầu hết các thông tin chi tiết này mà không cần phải nhấp. Điều này giống như ảo thuật vậy (nhưng là loại hình ảo thuật cần dữ liệu chứ không phải một cây gậy phép).

Ví dụ về Sơ đồ tổ chức trên Workplace của một công ty trên máy tính.
Xem cách hoạt động của Sơ đồ tổ chức tại Campbell Soup

Những người quản lý tại Campbell Soup sử dụng Sơ đồ tổ chức để làm đơn giản cấu trúc đội ngũ của họ

Các tính năng trên Workplace

Tạo tài khoản

Email doanh nghiệp của bạn