Bảng tin

Nhờ Bảng tin, từng nhân viên có thể luôn cập nhật thông tin họ quan tâm mà không bị sao nhãng bởi các tin tức khác.

Tập trung vào nội dung quan trọng

Với Bảng tin, mọi cá nhân và cả công ty đều có thể tập trung và làm việc hiệu quả. Đây là nơi hiển thị thông tin bạn cần biết, như các thông báo quan trọng từ ban điều hành công ty hoặc nhà lãnh đạo đội ngũ.

Cá nhân hóa hoạt động truyền đạt thông tin trong công ty

Luồng bài viết luôn cuộn chảy sẽ ưu tiên thông tin mới từ nhóm của bạn và những người mà bạn theo dõi.

Khám phá các tính năng của Workplace

Chat trên Workplace

Đưa ra quyết định nhanh chóng nhờ tính năng nhắn tin tức thì và cuộc gọi video.

Video trực tiếp

Cách chân thực nhất để truyền đạt thông tin với đội ngũ của bạn.

Thư viện kiến thức

Giúp mọi người dễ khám phá nội dung tĩnh trên máy tính để bàn và thiết bị di động.

Nhóm

Kết nối với công cụ bạn đang sử dụng.

Dịch tự động

Làm việc cùng nhau bằng 91 ngôn ngữ chỉ bằng một nút bấm.

Tiện ích tích hợp

Kết nối với công cụ bạn đang sử dụng.