Video trực tiếp

Thể hiện mặt tốt nhất của bạn cho đội ngũ thông qua nội dung phát video trực tiếp.

Ví dụ về buổi phát Video trực tiếp trên Workplace dành cho di động

Hãy đưa mình vào khung hình

Nếu một ảnh đáng giá hơn nghìn lời nói, thì video thực sự là vô giá – và video trực tiếp là cách hoàn toàn mới khi nghĩ về giao tiếp. Bạn không còn phải đăng ghi chú lên tường và hy vọng mọi người chý ý đến. Với video trực tiếp, bạn có quyền truy cập tức thì vào toàn bộ nhóm dự án, đội ngũ hoặc công ty bằng phản hồi trong thời gian thực dưới dạng bình luận hoặc cảm xúc.

Từ giao tiếp đến văn hóa

Video trực tiếp cũng có tác động tích cực đối với văn hóa. Hình thức này kịp thời hơn, trực tiếp hơn và mang tính cá nhân hơn những hình thức giao tiếp truyền thống trong công ty. Và bởi vì bạn có thể phát trực tiếp từ bất cứ đâu, nên đây sẽ là cách tuyệt vời để chia sẻ một bình luận trực tiếp khi bình luận đó xuất hiện hay giúp mọi người có thể xem nhanh cảnh hậu trường.

Ví dụ về Video trực tiếp trên Workplace có nhiều người tham dự trên di động
Ví dụ về Video trực tiếp trên Workplace trên máy tính được chia sẻ trong Bảng tin của tài khoản Workplace công ty bạn

Các tính năng trên Workplace

Tạo tài khoản

Email doanh nghiệp của bạn