9 cách mà các công ty sử dụng để kết nối đội ngũ kết hợp của họ

Tải sách điện tử xuống để khám phá xem Video trực tiếp trên Workplace có thể hỗ trợ các công ty tạo đội ngũ kết hợp hiệu quả cao ra sao, thông qua việc biến đổi hoạt động tương tác và giao tiếp.

Tải xuống ngay

Tải sách điện tử xuống ngay để xem thông tin chi tiết từ giới lãnh đạo tại các công ty toàn cầu này và tìm hiểu cách thiết lập đội ngũ kết hợp thành công.

* Trường bắt buộc
Cảm ơn bạn đã quan tâm. Khi gửi mẫu này, bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi có thể gọi cho bạn qua số điện thoại mà bạn cung cấp. Đồng thời, bạn xác nhận rằng mình đã đọc và đồng ý với Điều khoản quyền riêng tư của Workplace.

Tìm hiểu quy tắc tương tắc mới với đội ngũ kết hợp

Năm 2021, nhiệm vụ quan trọng của nhà lãnh đạo doanh nghiệp là đảm bảo lực lượng lao động kết hợp cũng mang lại hiệu quả cao. Tuy nhiên, nhiều công ty nhận ra họ chưa chuẩn bị để làm được điều này. Sau khi rút ra bài học đau thương từ thực tế, các công ty thuộc mọi lĩnh vực và quy mô đang đón nhận các quy tắc tương tác mới: giao tiếp hiệu quả, xây dựng cộng đồng và chú trọng sức khỏe tinh thần. Video trực tiếp trên Workplace có thể góp phần mang lại những điều này và thổi hồn cho cách giao tiếp của lãnh đạo.

Tải xuống Cách 9 công ty duy trì sự kết nối với lực lượng lao động kết hợp của họ để khám phá cách Workplace hỗ trợ các doanh nghiệp như Galicia Bank, Telefónica và AstraZeneca tạo đội ngũ kết hợp hiệu quả cao nhờ giao tiếp và tương tác với nhân viên tốt hơn.