Các Tổng Giám đốc đang tìm đến những nhà lãnh đạo nhân sự để khắc phục tình trạng nhân viên thiếu gắn kết

Hầu hết các tổ chức đều chưa có sự gắn kết, đó là lý do 87% nhân viên trên toàn thế giới còn thiếu gắn bó với công việc. Sau đây là cách nhà lãnh đạo nhân sự có thể đảo ngược xu hướng này.

Chiến lược 9 bước để tạo sự gắn kết trong giao tiếp

8 cách để bộ phận nhân sự mang lại trải nghiệm gắn kết cho nhân viên

Những tổ chức có tính gắn kết sẽ tăng 21% khả năng sinh lời, 17% năng suất và giảm 40% tỷ lệ nghỉ việc. Những tổ chức như vậy vẫn chỉ là số ít trong môi trường kinh doanh.

Các nhà lãnh đạo nhân sự có khả năng thay đổi tình trạng này bằng cách thúc đẩy các điều kiện cần thiết để tạo sự gắn kết, chẳng hạn như:

  • Tạo ra các cộng đồng làm việc theo mục đích
  • Đẩy nhanh tiến độ đào tạo nhập môn cho nhân viên
  • Tạo điều kiện để mọi nhân viên lên tiếng
  • Tăng tỷ lệ giữ chân

Bạn chỉ cần điền vào mẫu trên trang này là đã có thể khai phá kho tàng tri thức này cùng nhiều tài nguyên khác nữa.

Chỉ mất vài phút thôi mà!

Bạn chỉ cần cung cấp một số thông tin là có thể tải xuống nội dung hữu ích này.

Cảm ơn bạn đã quan tâm. Khi gửi mẫu này, bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi có thể gọi cho bạn qua số điện thoại mà bạn đã cung cấp. Đồng thời, bạn xác nhận rằng mình đã đọc và đồng ý với Điều khoản quyền riêng tư của Workplace.