Hiệu quả kinh ngạc khi các Tổng Giám đốc đặt con người vào trọng tâm của quá trình chuyển đổi kỹ thuật số

Ta dễ dàng bị cuốn theo những công nghệ hào nhoáng trong quá trình chuyển đổi kỹ thuật số. Tuy nhiên, nghiên cứu của chúng tôi cho thấy những Tổng Giám đốc tập trung vào con người thường thành công hơn.

8 bước để tạo sự gắn kết trong hoạt động lãnh đạo

8 bước để tạo sự gắn kết trong hoạt động lãnh đạo

Nhiều tổ chức mua công nghệ làm công cụ hỗ trợ, nhưng hỗ trợ điều gì? Mặc dù nhiều tổ chức chú trọng vào giao tiếp hoặc cộng tác và xem đó là những kết quả đáng mong đợi... nhưng chúng tôi nhận thấy rằng sự gắn kết mới thực sự thúc đẩy mọi người trong công việc. Tài liệu này chỉ ra tại sao các công ty có tính gắn kết sẽ tăng 21% khả năng sinh lời, 17% năng suất và giảm 40% tỷ lệ nghỉ việc.

Thông qua các bước rõ ràng và cụ thể, bạn cũng sẽ biết cách để đạt được hiệu quả này:

  • Truyền đạt các ưu tiên và chiến lược một cách hiệu quả
  • Thiết lập và duy trì sự hiện diện của đội ngũ điều hành
  • Chia sẻ kiến thức của tập thể
  • Biến quyết định thành hành động

Bạn chỉ cần điền vào mẫu trên trang là có thể tải xuống tài liệu này, từ đó chú trọng nhiều hơn đến yếu tố con người trong kế hoạch chuyển đổi kỹ thuật số của bạn.

Chỉ mất vài phút thôi mà!

Bạn chỉ cần cung cấp một số thông tin là có thể tải xuống nội dung hữu ích này.

Cảm ơn bạn đã quan tâm. Khi gửi mẫu này, bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi có thể gọi cho bạn qua số điện thoại mà bạn đã cung cấp. Đồng thời, bạn xác nhận rằng mình đã đọc và đồng ý với Điều khoản quyền riêng tư của Workplace.