Xây dựng văn hóa gắn kết cho nhân viên làm việc từ xa

COVID-19 là tác nhân tạo nên sự thay đổi. Sự chuyển dịch đột ngột sang mô hình làm việc từ xa là điều chưa từng xảy ra. Và sự chuyển dịch này đã tạo ra những thách thức hoàn toàn mới cho các nhà lãnh đạo Nhân sự, đặc biệt về vấn đề văn hóa công ty.

Giờ đây, khi chúng ta quay trở lại, điều quan trọng hơn bao giờ hết là bạn phải có kế hoạch về cách xây dựng văn hóa công ty. Văn hóa là chất keo sẽ gắn kết các công ty trong những tuần tới và tháng tới - nên bạn đừng phó mặc để mọi chuyện xảy ra ngẫu nhiên...

Thời lượng: 1 giờ

Chú thích: Hiển thị trên màn hình

Bản ghi: Cung cấp theo yêu cầu

Sameer Chowdhri

Trưởng bộ phận Giải pháp Nhân sự Toàn cầu

Workplace from Meta

Trong webinar này, bạn sẽ khám phá:

  • Mô hình làm việc từ xa sẽ dẫn đến sự chuyển dịch về thái độ như thế nào sau cuộc khủng hoảng hiện tại
  • Lý do hiện tại bạn cần tập trung vào văn hóa doanh nghiệp hơn bao giờ hết
  • Những cách tiếp cận tốt nhất để mở rộng văn hóa doanh nghiệp đến với nhân viên làm việc từ xa

Webinar này phù hợp nếu bạn là:

  • Giám đốc Nhân sự hoặc giám đốc điều hành mong muốn xây dựng văn hóa công ty mạnh mẽ hơn, gắn bó hơn cả trong hiện tại lẫn tương lai
  • Chuyên gia truyền thông đang tìm kiếm hướng dẫn về cách làm cho tổ chức của bạn trở nên gắn kết hơn
  • Giám đốc điều hành cấp cao tìm kiếm thông tin và cách làm tốt nhất về hoạt động giao tiếp từ cấp lãnh đạo đến nhân viên