Cải thiện hiệu quả và kết quả kinh doanh nhờ tinh giản hoạt động giao tiếp

Sử dụng Workplace làm công cụ thiết yếu trong quá trình chuyển dịch sang mô hình làm việc kết hợp

Cách Valet Living đạt được tỷ lệ 75% nhân viên tuyến đầu sử dụng Workplace

Tăng mức độ tương tác với nhân viên thêm 40% nhờ Workplace

Kết nối và hỗ trợ cộng đồng toàn cầu

Cải thiện hiệu quả và kết quả kinh doanh nhờ tinh giản hoạt động giao tiếp

Sử dụng Workplace làm công cụ thiết yếu trong quá trình chuyển dịch sang mô hình làm việc kết hợp

Khám phá các nghiên cứu tình huống truyền cảm hứng

Tìm hiểu cách những tổ chức như tổ chức của bạn sử dụng Workplace để kết nối nhân viên và tăng cường sự cộng tác.

"Khi sử dụng Workplace của Facebook, chúng tôi có thể mang đến cho nhân viên trên toàn cầu một nền tảng để tạo dựng quan hệ kết nối."

Filippo Catalano
Giám đốc Thông tin

“Nhờ Workplace, nhân viên của chúng tôi có thể kết nối và giới thiệu trực quan đội ngũ toàn cầu của mình. Chúng tôi đang phá bỏ các trở ngại, giao tiếp ở mọi chức vụ và tăng cường tương tác, đặc biệt là trong các nhóm nhân viên từ xa của mình. Nền tảng này rõ ràng đã khơi dậy tinh thần hào hứng của chúng tôi."

Richelle Luther
Phó Chủ tịch Cấp cao & Giám đốc Nhân sự

"Các cộng sự của chúng tôi hướng dẫn mọi hoạt động tại Valet Living và Workplace là công cụ vô giá trực tiếp kết nối chúng tôi với tuyến đầu. Tôi thực sự thích truy cập Workplace mỗi ngày, học hỏi từ các cộng sự và tận mắt chứng kiến những công việc tuyệt vời họ đang làm."

Shawn Handrahan
Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc

“Luôn tâm niệm về triết lý cởi mở và trung thực của mình, chúng tôi thiết kế văn phòng không có rào cản để tạo điều kiện cộng tác và đối thoại cởi mở. Workplace đã đưa triết lý này lên một tầm cao mới.”

George Chan
Giám đốc Nhân sự Cấp cao

"Khi sử dụng Workplace của Facebook, chúng tôi có thể mang đến cho nhân viên trên toàn cầu một nền tảng để tạo dựng quan hệ kết nối."

Filippo Catalano
Giám đốc Thông tin

“Nhờ Workplace, nhân viên của chúng tôi có thể kết nối và giới thiệu trực quan đội ngũ toàn cầu của mình. Chúng tôi đang phá bỏ các trở ngại, giao tiếp ở mọi chức vụ và tăng cường tương tác, đặc biệt là trong các nhóm nhân viên từ xa của mình. Nền tảng này rõ ràng đã khơi dậy tinh thần hào hứng của chúng tôi."

Richelle Luther
Phó Chủ tịch Cấp cao & Giám đốc Nhân sự