AstraZeneca khai phá sức mạnh của cộng đồng bằng Workplace

64.000 người chia sẻ ý tưởng và phản hồi để cùng nhau hoạch định chiến lược cho công ty

REMA 1000 tạo bot để làm được nhiều việc hơn

Khả năng tích hợp của Workplace đẩy nhanh tiến độ công việc

Save the Children cứu sống bao người nhờ chia sẻ ý tưởng

Cách Workplace giúp 25.000 người liên lạc dễ dàng hơn

Mercado Libre phá bỏ rào cản ngôn ngữ

Lý do Workplace giúp xây dựng văn hóa làm việc vững mạnh hơn

Telenor kết nối mọi lúc, mọi nơi

Các đội ngũ sử dụng Workplace để loại bỏ email và cùng làm việc hiệu quả hơn

Hơn 30.000 câu chuyện thú vị

Trên khắp thế giới, nhiều tổ chức đã sử dụng Workplace để kết nối mọi người với nhau và hoàn thành được nhiều việc hơn. Dưới đây chỉ là một số câu chuyện truyền cảm hứng của họ.

Xây dựng mối quan hệ có ý nghĩa trên Workplace

Kết nối 64.000 người để khai thác sức mạnh của cộng đồng tại nơi làm việc

"Đừng gửi email cho tôi, tôi chỉ dùng Workplace thôi"

Hỗ trợ đổi mới, hợp tác và đa dạng hóa trong thời gian thực

Đổi mới hoạt động giao tiếp để thích ứng với lĩnh vực bán lẻ thay đổi nhanh chóng

Từ email, phần mềm chat đến Workplace

Xây dựng cộng đồng và thúc đẩy kết quả kinh doanh

Am hiểu về hoạt động giao tiếp và cộng tác

Sự tiện lợi và tính kết nối mang đến thành công

Cách tốt nhất để cộng tác và kết nối trong đội ngũ bán lẻ

Mức độ tương tác của nhân viên tăng 40% khi sử dụng Workplace

Biến lớp học thành cộng đồng kết nối

Cũng kết nối qua Workplace

Walmart sử dụng Workplace của Facebook
Air Asia sử dụng Workplace của Facebook
Campbell's sử dụng Workplace của Facebook
Heineken sử dụng Workplace của Facebook
Spotify sử dụng Workplace của Facebook
Domino's sử dụng Workplace của Facebook

Tạo tài khoản

Địa chỉ email của bạn