Yoma Bank

Kết nối những người không sử dụng email

Ngành

Ngân hàng

Quy mô công ty

2800

Khu vực

Châu Á - Thái Bình Dương (APAC)

Vì số nhân viên kết nối online của công ty chiếm chưa đến 20 phần trăm nên Yoma Bank từng phải tiếp cận nhân viên thông qua các bản tin giấy.

Chỉ có cấp quản lý mới sử dụng email nhưng giới hạn về kích thước tệp chia sẻ cũng gây trở ngại cho việc liên lạc với các chi nhánh.

Cách Workplace hỗ trợ

Mang công ty lại gần nhau

Lần đầu tiên, nhân viên được kết nối online. Hoạt động chia sẻ ý tưởng đã tăng mạnh trong toàn công ty trong khi chi phí đi lại giảm.

Dẫn đầu về tính minh bạch

Hal Bosher, Tổng Giám đốc, tương tác với nhân viên hàng ngày, chia sẻ các bài viết sâu sắc về ngành, thông điệp khuyến khích và các câu chuyện thú vị từ những chuyến công tác của mình.

Phục vụ lợi ích cộng đồng

Nhân viên công ty đã sử dụng Workplace để tiến hành các chiến dịch quyên góp, thu được 553.500 Kyat (tương đương với 1.300 USD) sau 10 ngày để ủng hộ nạn nhân lũ lụt tại Myanmar.

Kết nối thực địa

Trưởng phòng Xây dựng sử dụng nhóm để chia sẻ thông tin cập nhật về các dự án xây dựng chi nhánh mới. Trung tâm Học tập và Đào tạo chia sẻ các chương trình thú vị để nhân viên chi nhánh tìm hiểu về những sản phẩm của ngân hàng.

Tìm kiếm tài năng

Phòng Nhân sự đăng tin tuyển dụng trong Nhóm tuyển dụng để thông báo cho mọi người dễ dàng hơn.

“Workplace đã giúp Yoma Bank gia nhập kỷ nguyên kỹ thuật số bằng cách hỗ trợ mọi người trong công ty kết nối theo những cách không thể thực hiện được trước đây. Nhờ đó, 2.800 nhân viên của chúng tôi hiện có thể sử dụng thông tin, chia sẻ quan điểm của họ và bày tỏ ý kiến".

Hal Bosher

Hal Bosher

Tổng Giám đốc

Tính năng chính

Tạo tài khoản

Địa chỉ email của bạn