Olam

Olam là doanh nghiệp nông nghiệp và thực phẩm toàn cầu hàng đầu, cung cấp thực phẩm, nguyên liệu, thức ăn chăn nuôi và chất xơ trên toàn thế giới. Doanh nghiệp này đang giữ vị trí dẫn đầu trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, thu mua, chế biến, bán hàng và hoạt động tại hơn 60 quốc gia.

Ngành

Thực phẩm & Nông sản

Quy mô công ty

87,000

Vùng

Toàn cầu

Thử thách

Olam có rất ít cơ hội để giao tiếp hai chiều, cởi mở. Việc này hạn chế khả năng tương tác hiệu quả với lực lượng lao động đa dạng của doanh nghiệp trên toàn cầu. Họ cũng ngày càng cần phải biến đổi về văn hóa khi trải qua một cuộc tái tổ chức - nhằm trở nên minh bạch, hào nhập và dễ tiếp cận - để giữ chân và thu hút những tài năng hàng đầu.

Tại sao nên chọn Workplace?

Workplace là nền tảng thời gian thực và ưu tiên di động. Nền tảng này trở thành nơi có mọi thứ dành cho nhân viên của Olam và là cơ sở cho chiến lược truyền thông nội bộ khi ứng phó COVID-19. Giờ đây Olam có thể tổng hợp lực lượng lao động của mình trên toàn cầu, đảm bảo tương tác liên tục với nhân viên trong suốt thời gian thay đổi. Xa hơn vấn đề đại dịch, Olam còn xem Workplace là công cụ thiết yếu khi chuyển sang chiến lược làm việc kết hợp.

Kết quả

88%tỷ lệ áp dụng

221.590lượt bày tỏ cảm xúc
(từ khi thực hiện)

78%người dùng hoạt động hàng tháng

Workplace hữu ích như thế nào

Tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thần với workplace

Sử dụng Workplace để thực hiện các cuộc khảo sát Pulse, bộ phận truyền thông nhân viên và ban lãnh đạo nhân sự nhận thấy nhân viên quan tâm đến sức khỏe và năng suất của họ. Từ đó, Olam thực hiện nhiều chiến dịch hàng tháng theo chủ đề để giải quyết những lo ngại này, tạo nội dung và mời các chuyên gia thực hiện nhiều hội thảo và phiên phát trực tiếp trong các Nhóm khác nhau.

Chứng minh khả năng lãnh đạo rõ ràng và đáng tin cậy

Olam sử dụng các buổi phát video trực tiếp do Tổng Giám đốc và đội ngũ điều hành tổ chức để tạo điều kiện cho nhân viên đặt những câu hỏi họ quan tâm nhất. Qua các video hai tuần một lần, đội ngũ điều hành cập nhật cho nhân viên về nỗ lực ứng phó với khủng hoảng, sự hỗ trợ cho cộng đồng và tác động từ COVID-19 đến tổ chức. Điều này vừa giảm bớt lo lắng cho nhân viên, vừa tăng thêm tính minh bạch của ban lãnh đạo thông qua các giao tiếp đáng tin cậy với tổ chức.

Nâng cao tinh thần thông qua các chiến dịch ghi nhận nhân viên

Để nâng cao tinh thần, đội ngũ truyền thông nhân viên đã thực hiện chiến dịch tôn vinh đồng nghiệp. Hoạt động này tôn vinh các thành viên đội ngũ đã nỗ lực phấn đấu để ứng phó với đại dịch vì đồng nghiệp, khách hàng và cộng đồng. Chiến dịch nhận được độ tương tác rất cao.

Giao tiếp hiệu quả trong thời kỳ khủng hoảng

Olam tạo ra Nhóm thông báo về COVID-19 để chia sẻ thông tin với đồng nghiệp, ví dụ như lời khuyên về sức khỏe toàn cầu và địa phương, thông báo quan trọng về các biện pháp phòng ngừa, câu chuyện thành công trong thời kì COVID-19 và nguồn về sức khỏe tâm lý.

"Tôi không tưởng tượng được chúng tôi sẽ giao tiếp như thế nào trong đại dịch này nếu không có Workplace. Chúng tôi sẽ không thể duy trì sự tương tác và kết nối mọi người với nhau trên khắp 60 quốc gia."

Dev Sarkar

Dev Sarkar

Trưởng Bộ phận Truyền thông & Gắn kết Nhân viên, Olam

Tính năng chính