nbn

Tận dụng sự hiểu biết của tập thể để đội ngũ đạt năng suất cao hơn

Ngành

Viễn thông

Quy mô công ty

6.000

Khu vực

Châu Á - Thái Bình Dương (APAC)

nbn đang triển khai dự án cơ sở hạ tầng lớn nhất từ trước đến nay của Úc để cung cấp băng thông rộng tốc độ cao cho người dân Úc trước năm 2020. Hệ thống liên lạc lạc hậu gây ảnh hưởng đến năng suất do tạo ra các rào cản thông tin, nhiều cuộc họp và hàng đống email.

Vận hành trong một môi trường năng động, phát triển nhanh, nbn nhận thấy mình cần phải hợp nhất bản thân thành một đội ngũ. Họ đã phát triển xa hơn cả các công cụ hiện có và sẵn sàng tạo điều kiện cho các nhóm chia sẻ kiến thức, chuyên môn và ý tưởng với nhau.

Cách Workplace hỗ trợ

Từ thực địa đến nơi làm việc

Thông tin không còn phân chia thành các kênh phân cấp nữa. Thay vào đó, mọi người đều có quyền như nhau khi chia sẻ cập nhật, đặt câu hỏi hoặc ươm mầm ý tưởng, dù họ đang ở vùng xa xôi hẻo lánh của Úc hay đang ở trong thành phố lớn.

Tốc độ, linh hoạt và kết quả

Nhờ Workplace loại bỏ hàng loạt email và cuộc họp mà dự án tái thiết kế nền tảng - một hạng mục thí điểm trên Workplace đã hoàn thành sớm hơn thường lệ.

Ý kiến tập thể, năng suất của đội ngũ

Đội ngũ CNTT đã chuyển hàng chờ hỗ trợ sang một nhóm trên Workplace. Họ chia sẻ các vấn đề ngay tại đó và thế là giảm được lượng email đáng kể. Nhưng ngoài ra, họ còn thu được thêm một lợi ích bất ngờ là sức mạnh của tập thể. Người dùng hỗ trợ lẫn nhau và vô tình tạo ra một bộ các câu hỏi đáp thường gặp nhất.

“Workplace đã giúp hơn 6.000 nhân viên của chúng tôi có tiếng nói mạnh mẽ hơn. Bất kể khu vực địa lý, thâm niên hay vai trò, hiện tại, chúng tôi có quyền truy cập bình đẳng với nhau, quyền truy cập thông tin chi tiết và các tin.”

Karina Keisler

Karina Keisler

Giám đốc Điều hành, Truyền thông Doanh nghiệp

Tính năng chính

Tạo tài khoản

Địa chỉ email của bạn