Tận dụng trí tuệ tập thể để đội ngũ đạt năng suất cao hơn

The National Broadband Network (nbn) là nhà mạng cung cấp sỉ dịch vụ truy cập băng thông rộng ở Úc. Công ty này có mục tiêu kết nối Úc và thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số.

Tại sao nên chọn Workplace?

nbn đang triển khai dự án cơ sở hạ tầng lớn nhất từ trước đến nay của Úc để cung cấp băng thông rộng tốc độ cao cho người dân Úc trước năm 2020. Hệ thống liên lạc lạc hậu gây ảnh hưởng đến năng suất do tạo ra các rào cản thông tin, nhiều cuộc họp và hàng núi email.

Khi vận hành trong một môi trường năng động, phát triển nhanh, nbn nhận thấy mình cần phải hợp nhất thành một đội ngũ. Họ đã phát triển xa hơn cả các công cụ hiện có và sẵn sàng tạo điều kiện cho các đội ngũ chia sẻ kiến thức, chuyên môn và ý tưởng với nhau.

Truyền thông
6.000
Châu Á Thái Bình Dương

"Workplace đã giúp hơn 6.000 nhân viên của chúng tôi có tiếng nói mạnh mẽ hơn. Bất kể khu vực địa lý, thâm niên hay vai trò, hiện tại, chúng tôi có quyền truy cập bình đẳng với nhau, quyền truy cập thông tin chi tiết và các tin."

Karina Keisler
Giám đốc Điều hành, Truyền thông Doanh nghiệp, nbn

Từ thực địa đến nơi làm việc

Thông tin không còn phân chia thành các kênh phân cấp nữa. Thay vào đó, mọi người đều có quyền như nhau khi chia sẻ thông tin mới, đặt câu hỏi hoặc ươm mầm ý tưởng, dù họ đang ở vùng xa xôi hẻo lánh của Úc hay ở trong thành phố lớn.

Trí tuệ của tập thể, năng suất của đội ngũ

Đội ngũ CNTT đã chuyển hàng chờ yêu cầu hỗ trợ sang một nhóm trên Workplace. Họ chia sẻ các vấn đề ngay tại đó và thế là giảm được lượng email đáng kể. Nhưng ngoài ra, họ còn thu được thêm một lợi ích bất ngờ là trí tuệ của tập thể. Người dùng hỗ trợ lẫn nhau và vô tình tạo ra một bộ các câu hỏi đáp thường gặp nhất.


Tính năng chính

Nhóm

Kết nối với các công cụ mà bạn đang dùng.

Chat trên Workplace

Ra quyết định nhanh chóng với tính năng nhắn tin tức thì và cuộc gọi video.

Bảng tin

Luôn cập nhật thông tin mà bạn quan tâm.