Trường công lập ở hạt Miami-Dade

Biến lớp học thành cộng đồng kết nối

Ngành

Giáo dục

Quy mô công ty

50.000

Khu vực

Bắc Mỹ

Do đội ngũ nhân viên và giáo viên dàn trải khắp các trường và phòng ban nên việc giao tiếp gặp nhiều cản trở. Nhờ sử dụng Workplace, các trường công lập ở hạt Miami-Dade đang hình thành nên một cộng đồng nhân viên và giáo viên, nơi tập hợp hàng nghìn nhà sư phạm lại với nhau để kết nối, chia sẻ cách làm tốt nhất và các chiến lược tích hợp công nghệ. Trong quá trình triển khai, nhờ có Workplace mà văn hóa và các tiêu chuẩn tác động đến kiến thức truyền dạy cho học sinh đã được cải thiện.

"Workplace là nền tảng cộng tác và giao tiếp tuyệt vời bổ sung cho những công cụ hiện có của quận. Nền tảng này có tiềm năng vô hạn trong việc kết nối đội ngũ nhân viên tại các trường học và phòng giáo dục của Quận với nhau. Nhờ có Workplace, tổ chức của chúng tôi đã có thể phá vỡ rào cản mà lối giao tiếp truyền thống gặp phải. Thông qua Workplace, nhân viên của chúng tôi đang góp phần vào sự lớn mạnh của toàn tổ chức bằng cách chia sẻ tài nguyên, ý tưởng, cách làm tốt nhất và nêu bật những thành tựu mà họ đã đạt được."

- Marie Izquierdo, Giám đốc Học thuật

Cách Workplace hỗ trợ

Đưa ra thông điệp rõ ràng cho đội ngũ nhân viên và giáo viên

Do Workplace có nhiều tính năng quen thuộc của Facebook nên đội ngũ nhân viên tại các trường công lập ở hạt Miami-Dade có thể sử dụng ngay lập tức. Đây chính là điểm cộng lớn đối với những giáo viên bận bịu không có thời gian rỗi trong ngày. Đội ngũ nhân viên sử dụng Workplace để phổ biến các công bố và nội dung cập nhật quan trọng, cả ở trong nội bộ trường học lẫn từ văn phòng quận phụ trách các trường công lập ở hạt Miami-Dade, cho tất cả những trường trong quận.

Workplace cũng mang lại lợi ích cho các nhân viên khác, chẳng hạn như nhân viên giao thực phẩm và nhân viên lái xe buýt. Họ hiện có thể xem những thông tin quan trọng của tổ chức cũng như tham gia và đóng góp vào các cuộc thảo luận.

Kết nối đội ngũ giảng dạy với nhau để nâng cao chất lượng nghiệp vụ và phát triển nghề nghiệp

Nhờ sử dụng Workplace, những cách làm tốt nhất đã được áp dụng thành công ở khắp các trường công lập của hạt Miami-Dade Hiệu trưởng phát các công bố hàng sáng hoặc chia sẻ những cách làm tốt nhất của lớp học. Còn trong các nhóm chung, giáo viên thường xuyên đăng nội dung cập nhật về giáo án và các hoạt động sáng tạo mà họ tổ chức để hỗ trợ học sinh tiếp thu kiến thức.

Một giáo viên đã chia sẻ trong nhóm bài viết chi tiết có ảnh chụp 2 giáo viên đang cùng nhau giảng dạy. Một giáo viên khác ngày nọ dẫn cả lớp đi chèo xuồng kayak và phát trực tiếp một số khoảnh khắc vui đùa lên Workplace. Video này đã nhận được phản hồi tích cực và mang lại cho những giáo viên khác cơ hội tương tác và học hỏi những hoạt động dã ngoại khác nhau để tổ chức cho lớp học của mình.

Workplace cũng trở thành một tài nguyên hỗ trợ quan trọng cho các giáo viên. Các trường công lập ở hạt Miami-Dade sử dụng Workplace để quản lý và quảng bá các hoạt động phát triển nghề nghiệp, chẳng hạn như hội thảo web, các buổi huấn luyện và định hướng. Giám đốc Điều hành, Leonid Rabinovich, sử dụng Trò chuyện trên Workplace để thường xuyên kiểm tra với các nhân viên trong quận.

Khiến các hoạt động ở trường học diễn ra hiệu quả hơn

Về quy trình đào tạo giáo viên mới, Leonid chia sẻ: "Chúng tôi sử dụng Workplace để đào tạo các giáo viên mới và khiến họ cảm thấy mình như một phần của gia đình này. Với quy mô dân số của quận, thì đây là một gia đình đồ sộ." Nhờ Workplace mà quy trình này trở nên dễ dàng hơn do ngay từ đầu, chúng tôi có thể thêm giáo viên/nhân viên mới vào các nhóm phù hợp, chẳng hạn như nhóm Nhân viên mới, nhóm theo Cấp bậc lớp học và nhóm Phát triển nghề nghiệp.

“Với Workplace, chúng tôi kết nối và cộng tác với nhau ngay tức thì cũng như tạo dựng cộng đồng học tập trên toàn cầu. Có rất ít công cụ để chúng tôi làm được điều này một cách hiệu quả đến vậy.”

Leonid Rabinovich

Leonid Rabinovich

Giám đốc Điều hành, Các trường công lập ở hạt Miami-Dade

Tính năng chính

Tạo tài khoản

Địa chỉ email của bạn