Made.com

Quản lý phát triển song song với bảo tồn văn hóa

Ngành

Bán lẻ

Khu vực

Châu Âu, Trung Đông, châu Phi (EMEA)

Giống như bất kỳ doanh nghiệp phát triển nhanh nào, made.com hoạt động dựa trên cách liên lạc và cộng tác chặt chẽ. Họ muốn giảm số lượng email, nhưng các công cụ họ dùng đều không được chấp nhận.

Mặc dù tốc độ tăng trưởng ở cấp số nhân nhưng công ty vẫn muốn giữ vững văn hóa của họ.

Cách Workplace hỗ trợ

Đội ngũ truyền cảm hứng

Đồng nghiệp cảm thấy được kết nối chặt chẽ, dù ngồi ở vị trí nào trong tòa nhà. Nhóm được sử dụng để thúc đẩy văn hóa công ty và truyền cảm hứng cho nhân viên đạt được mục tiêu của họ.

Một hình ảnh hơn vạn lời nói

Workplace hỗ trợ ảnh, video và phát trực tiếp, nhờ đó hoạt động cộng tác của doanh nghiệp đã chuyển sang giao tiếp bằng hình ảnh.

Thông tin chi tiết về thị trường

Made.com đã đổi mới danh sách email "Theo dõi đối thủ cạnh tranh" thành nhóm Workplace hoạt động tích cực. Mọi người đăng thông tin cập nhật về hoạt động của đối thủ cạnh tranh, cung cấp thông tin chi tiết có giá trị cho các đội ngũ marketing và sản phẩm.

"Chúng tôi đang biến made.com trở thành một nơi làm việc tuyệt vời. Ý tưởng và nguồn cảm hứng của chúng tôi liên tục được cải thiện và chúng tôi tiếp tục là một công ty cần theo dõi."

Annabel Kilner

Annabel Kilner

Giám đốc Thương mại

Tính năng chính

Tạo tài khoản

Địa chỉ email của bạn