LTI

Giải pháp giúp giải quyết vấn đề một cách thông minh hơn tại LTI

Ngành

Dịch vụ CNTT

Quy mô công ty

23.000

Khu vực

Toàn cầu

At Larsen & Toubro Infotech (LTI), the motto ‘Let’s Solve’ is a code of honour to work by. LTI là một công ty có tiếng trong ngành dịch vụ CNTT, hợp tác với các cửa hàng kinh doanh hàng đầu, chẳng hạn như Oracle, SAP và Salesforce, để cung cấp một loạt các giải pháp công nghệ đa dạng cho hơn 300 khách hàng trên toàn cầu.

LTI là một trong những công ty đầu tiên áp dụng Workplace vào tháng 4 năm 2016. Với hơn 23.000 nhân viên làm việc ở 27 văn phòng khác nhau, đội ngũ quản lý của LTI đã cố gắng tìm kiếm một nền tảng linh hoạt có khả năng gắn kết lực lượng lao động của họ và mang lại hiệu quả cho các quy trình nội bộ chậm chạm.

Kết quả

73%mức giảm lượng email gửi mỗi tháng trong toàn công ty

85%mức giảm chi phí đào tạo nói chung đối với chương trình đào tạo iLead

45%mức độ cải thiện trong thời gian xử lý các yêu cầu gửi đến bộ phận trợ giúp CNTT nhờ có bot chat CNTT hỗ trợ

Cách Workplace hỗ trợ

Khiến LTI nổi bật trước những tài năng trẻ sáng láng

Tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp thành một nhóm nhân tài quan trọng phục vụ cho LTI. Mỗi năm, đội ngũ tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp của LTI mang đến cho sinh viên đang theo học ở các trường đại học kỹ thuật hàng đầu của Ấn Độ cơ hội tham quan tìm hiểu công ty. Sau đó, thông qua địa chỉ email của mình, các sinh viên tham gia vào nhóm đa công ty (MCG) gồm sinh viên và thành viên đội ngũ Nhân sự của LTI. Sinh viên sử dụng nhóm này để tìm hiểu thêm về LTI với tư cách là nhà tuyển dụng lao động, để hỏi những nhân viên hiện tại về tình hình làm việc ở công ty và để kết nối với các sinh viên tốt nghiệp khác đang là nhân viên của LTI.

Workplace đã góp phần giảm đáng kể lượng email của sinh viên và giải quyết được thách thức duy trì sự gắn bó của sinh viên cho đến khi họ bắt đầu làm việc tại công ty.

Tạo bot để tăng hiệu quả

Việc quản lý CNTT và hỗ trợ nhân sự cho lực lượng lao động gồm 23.000 người là một nhiệm vụ đòi hỏi nhiều nỗ lực. Trước khi có Workplace, các đội ngũ CNTT và Nhân sự của LTI đương đầu với hơn 30.000 câu hỏi mỗi tháng - nhiều trong số đó là những câu hỏi đơn giản không cần con người mới có thể trả lời.

LTI đã tạo hai bot nội bộ trong Trò chuyện trên Workplace, đó là bot iAssist và bot HR. Các bot này giải quyết những yêu cầu đại loại như cài đặt phần mềm mới, mở khóa tài khoản và kiểm tra số ngày phép còn lại. Trong vòng 4 tháng đầu tiên kể từ khi ra mắt bot iAssist, 35% hoạt động hỗ trợ đơn giản đã được tự động hóa thông qua bot của Workplace. Nhờ đó, hiệu quả và năng suất của LTI đã tăng lên đáng kể, với thời gian xử lý yêu cầu tăng 45%.

Nâng cao quá trình đào tạo và kết quả cuối cùng

Một trong các chương trình đào tạo thành công nhất của LTI là 'iLead' - một sáng kiến nhằm chuẩn bị cho những nhân viên xuất sắc trong doanh nghiệp này tiếp quản các vai trò lãnh đạo. Phần lớn chương trình đào tạo hiện giờ diễn ra trên Workplace, dưới dạng công việc được phân công hàng tuần và các cuộc thảo luận mở trong đó những người tham gia khóa học có thể trao đổi ý kiến với nhau. Đối với từng nhóm khóa học iLead, đội ngũ đào tạo của LTI tạo một nhóm mới ở chế độ riêng tư và sử dụng những nội dung như video về vai trò lãnh đạo, bài viết phục vụ cho việc tự học và bản ghi nội dung của hội thảo trên web để dạy các học phần.

Nhờ việc tạo các trung tâm đào tạo trực tuyến trong Workplace, LTI đã giảm thành công 60% thời gian đào tạo. Họ cũng đã giảm được 85% chi phí đào tạo nói chung do việc tổ chức những khóa học trên Workplace đã loại bỏ được các chi phí đi lại, ăn ở và chi phí tăng thêm cho phòng học đối với người tham gia khóa học.

“Chúng tôi đã có thể Kết nối và Cộng tác theo cách tiên tiến hơn rất nhiều. Sản phẩm này mang lại tính minh bạch và khả năng tiếp cận đội ngũ lãnh đạo ở tất cả các cấp. Hiệu quả mà nó đem đến lan tỏa trong toàn công ty và giúp chúng tôi tự đổi mới cách mình làm việc tại LTI.”

Aftab Zaid Ullah

Aftab Zaid Ullah

Phó Tổng Giám đốc Điều hành tại LTI

Tính năng chính

Tạo tài khoản

Địa chỉ email của bạn