Danone

Hỗ trợ 100.000 người chia sẻ ý tưởng trên toàn cầu

Ngành

Chế biến thực phẩm

Quy mô công ty

100.000

Khu vực

Châu Âu, Trung Đông, châu Phi (EMEA)

Danone là công ty thực phẩm hàng đầu thế giới. Thông qua cam kết mang lại thành công cho doanh nghiệp và tiến bộ xã hội, công ty đang đảm nhiệm sứ mệnh xây dựng một tương lai khỏe mạnh hơn nhờ sức khỏe tốt hơn, đời sống tuyệt hơn và thế giới tốt đẹp hơn.

Các nền tảng giao tiếp trước đây của Danone có tỷ lệ tham gia thấp do mang lại trải nghiệm người dùng mờ nhạt và thiếu tự nhiên.

Công ty muốn nâng cao trải nghiệm và văn hóa số của Danone bằng cách kết nối 100.000 nhân viên của mình, từ trụ sở chính đến hoạt động thực địa trên toàn thế giới. Danone muốn tất cả nhân viên đóng góp, chia sẻ ý tưởng và được hưởng lợi từ sự hiểu biết của người khác.

Cách Workplace hỗ trợ

Khuyến khích chia sẻ thông tin

15 giám đốc của Danone sử dụng Workplace để giảm lượng email, chia sẻ thông tin về cạnh tranh và thảo luận các vấn đề, dù họ ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới.

Quản lý dự án

Workplace đã làm giảm số lượng cuộc gọi và cuộc họp nhóm lớn. Nền tảng này còn là trung tâm để đăng biên bản cuộc họp và thu thập phản hồi.

Cộng đồng

Workplace giúp xây dựng ý thức mạnh mẽ hơn về cộng đồng trên khắp các khu vực địa lý và bộ phận. Từ việc sử dụng nhóm cho các đội ngũ và dự án đến các lượt thích, bình luận không chính thức về bài viết, nhân viên đã trở nên gần gũi nhau hơn.

“Thật dễ dàng, trực quan và mọi người đều có thể sử dụng – từ Ban giám đốc đến nhóm dự án của chúng tôi. Tôi có thể nhìn thấy điểm khác biệt trong cách chúng tôi cùng làm việc. Chúng tôi cộng tác hiệu quả hơn trên các dự án và tạo ra ý thức cộng đồng cho nhân viên Danone trên khắp thế giới.”

Francisco Camacho

Francisco Camacho

Phó Giám đốc Điều hành, Waters

Tính năng chính

Sự kiện

Tạo tài khoản

Địa chỉ email của bạn