Brac

Tận dụng nhóm để liên lạc trong thời gian thực

Ngành

Từ thiện

Quy mô công ty

10.000+

Khu vực

Châu Á - Thái Bình Dương (APAC)

Cách Workplace hỗ trợ

Giao tiếp tốt hơn, ít nhầm lẫn hơn

BRAC đã phải vật lộn để tìm ra cách chia sẻ thông báo quan trọng với mọi nhân viên cùng một lúc.

Cần phản hồi trong thời gian thực

BRAC thiếu một nền tảng thời gian thực để điều phối phản hồi trên quy mô toàn cầu trong trường hợp xảy ra khủng hoảng.

Lãnh đạo minh bạch và xác thực

BRAC tạo một nhóm để chia sẻ thông điệp từ giám đốc điều hành và thu thập phản hồi về các thông báo cũng như kế hoạch lớn. Họ đã từng xóa bỏ được hiểu lầm về một quy định thuế chỉ với bài viết giống vậy.

Gắn kết quản lý và thực tiễn

BRAC sử dụng nhóm để các đội ngũ chạy chương trình liên lạc với nhau, chẳng hạn như cho đội "ứng phó khẩn cấp" lúc ấy đang hỗ trợ nhiều quận/huyện tại Bangladesh chịu ảnh hưởng của lũ lụt. Theo đó, đại diện các quận/huyện đăng ảnh và cập nhật thông tin trong thời gian thực, để quản lý cấp cao nắm bắt tình hình và nhanh chóng hướng dẫn nhân viên tại hiện trường.

“Workplace giúp tổ chức của chúng tôi phối hợp để giúp đỡ những người cần thiết và đưa ra các quyết định trong thời gian thực ảnh hưởng đến nhiều sinh mạng.”

Kam Morshed

Giám đốc, Vận động Thay đổi Xã hội

Đơn vị Tăng cường Hợp tác và Công nghệ

Tính năng chính

Tạo tài khoản

Địa chỉ email của bạn