Booking.com

Điều chỉnh cách giao tiếp phù hợp với văn hóa

Ngành

Du lịch

Quy mô công ty

15.000

Vùng

Châu Âu, Trung Đông và châu Phi

Được thành lập vào năm 1996, Booking.com đảm bảo mức giá tốt nhất cho khách sạn, căn hộ và các bất động sản khác trên khắp thế giới. Theo đà phát triển, công ty này muốn duy trì văn hóa kinh doanh, cộng tác và đảm bảo tính liên tục giữa trung tâm toàn cầu và các thị trường khu vực.

Cách liên lạc truyền thống, bao gồm danh sách email và nội dung phát từ cấp trên xuống cấp dưới và không thể đáp ứng nhu cầu kinh doanh của công ty. Là một công ty đánh giá cao phương thức cộng tác từ cấp dưới lên cấp trên, Booking.com cần công cụ để phát triển văn hóa này.

Cách Workplace hỗ trợ

Phát triển sản phẩm

Với Workplace, nhân viên đã chia sẻ cách họ mang đến trải nghiệm du lịch tuyệt vời. Nội dung này khơi gợi cuộc trò chuyện trên toàn cầu về cách cải thiện sản phẩm thông qua việc cá nhân hóa tốt hơn mà mọi người nhận ra sau đó nhờ sự kiện hackathon.

Nhiều tiếng nói hơn

Giám đốc Thương hiệu mới tại Hoa Kỳ đã sử dụng Workplace để tổ chức một buổi tìm kiếm ý tưởng qua mạng. Trong suốt phiên kéo dài bốn giờ này, nhân viên tại 8 quốc gia đã tụ họp để chia sẻ quan điểm.

Phá bỏ rào cản thông tin

Nhân viên Dịch vụ chăm sóc khách hàng có những thông tin chi tiết quan trọng từ ý kiến của người tiêu dùng. Giờ đây, họ đã có nơi để tương tác với đồng nghiệp và đóng góp ý kiến quan trọng nhằm cải tiến sản phẩm, cũng như phục vụ khách hàng tốt hơn.

Lễ kỷ niệm trên toàn công ty

Công ty đã tạo một buổi lễ kỷ niệm qua mạng để đánh dấu mốc Một triệu bất động sản của mình. 2000 nhân viên đã tụ tập để chia sẻ những câu chuyện của họ.

“Chúng tôi nhận được lợi ích từ ý kiến chung của các đội ngũ trên toàn thế giới, để tiến nhanh hơn với vai trò là một tổ chức toàn cầu mang đến sự đổi mới cho khách hàng của mình. Chúng tôi rất vui khi các đội ngũ cảm thấy gần nhau hơn đôi chút trên Workplace, trong khi chúng tôi giúp khách hàng du lịch khắp thế giới.”

Gillian Tans

Gillian Tans

Tổng Giám đốc

Tính năng chính

Sự kiện

Tạo tài khoản

Địa chỉ email của bạn