Có gì mới trên Workplace? Tháng 10/2018

Sau đây là bản tóm tắt hàng tháng gồm tất cả thông báo mới nhất về sản phẩm của Workplace.

GIAO TIếP TRONG DOANH NGHIệP | THờI GIAN đọC: 10 PHúT
whats new in workplace - Workplace from Meta

Sau khoảng thời gian nghỉ ngơi 1 tháng để nhường chỗ cho nhiều thông báo thú vị mà chúng tôi đưa ra tại hội nghị Flow 2018, chúng tôi sẽ trở lại với thông tin mới hàng tháng về sản phẩm của Workplace theo chương trình có lịch định kỳ.

Mặc dù chưa đầy 1 tháng kể từ hội nghị Flow nhưng chúng tôi có rất nhiều điều muốn chia sẻ!

Cải thiện mức độ phù hợp của Bảng tin

Cải thiện mức độ phù hợp của Bảng tin

Chúng tôi luôn lắng nghe và học hỏi từ khách hàng để cải thiện Bảng tin Workplace sao cho hiển thị nội dung phù hợp liên quan đến công việc.

Trong tháng này, chúng tôi đã thực hiện các bước để cải thiện mức độ phù hợp của nội dung trong Bảng tin. Trong Bảng tin, mọi người hiện không chỉ nhìn thấy nội dung từ nhóm mà mình là thành viên. Họ sẽ thấy cả bài viết trên dòng thời gian của những người mà họ theo dõi.

Đây là một phần trong nỗ lực liên tục cải thiện Bảng tin cho mọi người trên Workplace.

Cuộc thăm dò ý kiến trong Video trực tiếp

Cuộc thăm dò ý kiến trong Video trực tiếp

Giờ đây, bạn có thể tạo cuộc thăm dò ý kiến trong video trực tiếp để các buổi phát trực tiếp có tính tương tác cao hơn, cũng như để học hỏi từ đối tượng của mình. Tại sao không dùng cuộc thăm dò ý kiến trong lần tới bạn có cuộc họp phát trực tiếp gồm toàn thể nhân viên?

Giờ đây, bạn có thể tạo cuộc thăm dò ý kiến trong video trực tiếp để các buổi phát trực tiếp có tính tương tác cao hơn

Tạo cuộc thăm dò ý kiến bằng cách nhấp vào tab Tương tác trước khi bạn bắt đầu video trực tiếp. Sau đó, bạn có thể thu thập câu trả lời của người xem theo thời gian thực khi cuộc thăm dò ý kiến đang diễn ra. Bạn có thể tiến hành nhiều cuộc thăm dò ý kiến trong một phiên phát trực tiếp, nhưng mỗi lần chỉ có một cuộc thăm dò ý kiến hiển thị.

Quản lý tình trạng bảo mật của Workplace

Quản lý tình trạng bảo mật của Workplace

Tại Workplace, chúng tôi rất xem trọng vấn đề bảo mật. Nghĩa là ngoài việc chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn cao về bảo mật, chẳng hạn như ISO27001, SOC2, SOC3 và GDPR, bạn còn nhận được báo cáo minh bạch.

Chúng tôi đã ra mắt Trung tâm bảo mật mới cho quản trị viên hệ thống để bạn nhanh chóng kiểm tra được tình trạng bảo mật cho cộng đồng Workplace của mình.

Chúng tôi đã thu thập nhật ký chi tiết về các hành động của người dùng mà chúng tôi đã và đang cung cấp như file có thể chứa phần mềm độc hại, hành động đặt lại mật khẩu và nhiều hành động khác, sau đó đưa các hành động này vào một báo cáo dễ hiểu.

Trung tâm bảo mật của chúng tôi chia sẻ tình trạng bảo mật, cũng như đơn giản hóa quá trình xử lý dữ liệu này. Cài đặt đăng nhập bao gồm thiết lập đăng nhập một lần cũng đã chuyển sang tab Bảo mật. Quản trị viên hiện có thể tìm thấy các báo cáo này trong tab Bảo mật trên Bảng điều khiển quản trị.

Dễ dàng quản lý nhóm bằng Nhóm nhân viên

Dễ dàng quản lý nhóm bằng Nhóm nhân viên

Nhóm nằm ở vị trí trung tâm của mọi cộng đồng Workplace. Nhóm là nơi tổ chức chia sẻ tin tức quan trọng, nơi mọi người quản lý dự án và là không gian trao đổi thông tin.

Nhóm trở nên đặc biệt hữu ích khi tổ chức kết hợp những người phù hợp lại để có các cuộc trò chuyện ý nghĩa.

Đó là lý do chúng tôi xây dựng nhóm nhân viên. Nhờ tính năng này, bạn có thể dễ dàng xây dựng phân khúc nhân viên tùy chỉnh và chỉ định họ cho các nhóm. Hiện tại, mọi người đều có thể sử dụng tính năng này.

Với nhóm nhân viên, bạn có thể nhanh chóng quản lý và sắp xếp tất cả các nhóm của mình mà không cần rời khỏi Bảng điều khiển quản trị

Nhóm nhân viên là danh sách động gồm những người trong cộng đồng Workplace của bạn. Bạn có thể tạo nhóm nhân viên đồng bộ dựa trên trường trang cá nhân hoặc nhóm nhân viên thủ công bằng cách thêm từng người thông qua CSV.

Sau đó, bạn có thể lọc và chỉnh sửa hàng loạt trang cá nhân của mọi người dựa trên nhóm nhân viên hoặc quản lý quyền thành viên nhóm thông qua nhóm nhân viên.

Chẳng hạn, nếu là thành viên trong mạng lưới bệnh viện, bạn có thể tạo nhóm bao gồm tất cả các bác sĩ tại bệnh viện Thành phố New York, dựa trên các trường "chức danh" và "vị trí" trong trang cá nhân của họ. Sau đó, bạn có thể chỉ định nhóm nhân viên đó cho các nhóm.

Bằng cách này, bất cứ khi nào có bác sĩ mới tham gia bệnh viện Thành phố New York, Workplace sẽ tự động thêm họ vào những nhóm này. Cũng với nhóm nhân viên, bạn có thể nhanh chóng quản lý và sắp xếp tất cả các nhóm của mình mà không cần rời khỏi Bảng điều khiển quản trị.

Trong trường hợp bỏ lỡ tất cả thông báo từ hội nghị Flow của Workplace, bạn có thể đọc toàn bộ thông tin tại đây.

Bạn đang sử dụng Workplace? Hãy cập nhật mọi tính năng sắp ra mắt bằng cách tham gia nhóm Công bố về sản phẩm Workplace của Facebook.

Hãy luôn kết nối

Nhận tin tức và thông tin chi tiết mới nhất từ tuyến đầu.

Bằng cách gửi mẫu này, bạn đồng ý nhận các tài liệu truyền thông điện tử liên quan đến marketing từ Facebook, bao gồm tin tức, sự kiện, thông tin mới và email quảng cáo. Bạn có thể từ chối và hủy đăng ký nhận các email này bất cứ lúc nào. Bạn cũng xác nhận rằng mình đã đọc và đồng ý với các điều khoản về Quyền riêng tư của Workplace.

Was this article helpful?
Thanks for your feedback

Bài viết gần đây

Giao tiếp trong doanh nghiệp | Thời gian đọc: 10 phút

Số hóa hoạt động cộng tác - tải báo cáo HBRAS này xuống.

Tải xuống báo cáo từ Analytics Services của Harvard Business Review để khám phá quá trình số hóa hoạt động cộng tác xã hội.

Giao tiếp trong doanh nghiệp | Thời gian đọc: 10 phút

Cách Chat trên Workplace mang đến phương thức giao tiếp hiệu quả hơn cho doanh nghiệp

Không chỉ dùng để trò chuyện, Chat trên Workplace còn là không gian phong phú và quen thuộc cho các đội ngũ chia sẻ ý tưởng, quyết định nhanh chóng và hoàn tất công việc.

Giao tiếp trong doanh nghiệp | Thời gian đọc: 10 phút

Thông tin đúc kết của Tổng Giám đốc: HOYTS xây dựng văn hóa kết nối và làm việc năng suất từ cấp cao nhất

Chúng tôi gặp gỡ Tổng Giám đốc Damian Keogh để xem cách HOYTS Cinemas đang kết nối các nhân viên tuyến đầu tạm thời với những bộ phận khác trong doanh nghiệp thông qua Workplace.