Mạng nội bộ hiện đại là gì và bạn có cần mạng này không?

Mạng nội bộ hiện đại có thể là cách hiệu quả để đảm bảo mọi người luôn kết nối và tương tác, cũng như là kho lưu trữ hữu ích cho thông tin của công ty. Trong bài viết này, chúng tôi xem xét định nghĩa và cách hoạt động của mạng nội bộ, đồng thời khám phá cách mạng này có thể phát triển trong tương lai của công việc mặc định mở.

GIAO TIếP TRONG DOANH NGHIệP | THờI GIAN đọC: 10 PHúT
workplace intranet - Workplace from Meta
Sự khác biệt giữa mạng nội bộ và trang web là gì?

Sự khác biệt giữa mạng nội bộ và trang web là gì?

Mạng nội bộ là mạng riêng do tổ chức thiết lập và có vai trò là cổng thông tin để chia sẻ các cách làm tốt nhất cũng như thông tin nội bộ quan trọng. Những ví dụ hiệu quả nhất còn tạo điều kiện cho nhân viên cộng tác và hợp tác hiệu quả hơn. Mạng nội bộ thường vừa là trang web vừa là nền tảng cộng tác và ngăn cách với mạng Internet rộng lớn bằng tường lửa.

Nội dung nào nên xuất hiện trên mạng nội bộ?

Nội dung nào nên xuất hiện trên mạng nội bộ?

Mỗi tổ chức một khác nên mạng nội bộ có nhiều biến thể, nhưng có thể bao gồm:

  • tin tức và thông báo của công ty
  • cuộc thảo luận và diễn đàn
  • tài liệu kinh doanh quan trọng
  • blog
  • chính sách và quy trình nhân sự
  • biểu mẫu của công ty
  • danh sách nhân viên
  • nguồn lực tự động hóa những tác vụ như yêu cầu chi phí, yêu cầu nghỉ phép và đặt phòng họp, cũng như yêu cầu dịch vụ CNTT

Mạng nội bộ hiện đại cũng thường mang đến mức độ cá nhân hóa nhất định cùng với những công cụ nhắn tin và bình luận.

Mạng nội bộ không nên chỉ dùng để lưu trữ thông tin hoặc hỗ trợ cấp quản lý truyền đạt thông điệp xuống cấp dưới

Không có giải pháp mạng nội bộ nào phù hợp với tất cả. Các tổ chức dần biết cách tùy chỉnh mạng nội bộ của mình, cũng như tích hợp vào đó nhiều ứng dụng và công cụ kinh doanh mà họ sử dụng.

Tổ chức cần có quy mô lớn đến đâu để có mạng nội bộ?

Tổ chức cần có quy mô lớn đến đâu để có mạng nội bộ?

Trước đây, mạng nội bộ chủ yếu xuất hiện trong các tổ chức lớn hơn. Tuy nhiên, tình hình này có thể sẽ thay đổi khi mọi người có nhu cầu truy cập tức thì thông tin, nhân viên làm việc từ xa nhiều hơn và quy trình thiết lập mạng nội bộ hiện đại cũng tương đối đơn giản.

Nielsen Norman Group (NNG) cho biết các tổ chức có ít hơn 1.000 nhân viên thường không tạo mạng nội bộ. Thế nhưng mạng này thực sự có thể mang lại lợi ích cho các công ty có quy mô nhỏ hơn như vậy rất nhiều, đặc biệt là những doanh nghiệp có đội ngũ nhân viên trải rộng trên nhiều địa điểm.

NNG cũng chỉ ra rằng các hệ thống nhắn tin và lưu trữ file có thể nhanh chóng bị quá tải. Do đó, mạng nội bộ là giải pháp hữu ích để lưu trữ thông tin tập trung, ngay cả đối với các công ty nhỏ hơn.

Sự khác biệt giữa mạng nội bộ và mạng ngoại bộ là gì?

Sự khác biệt giữa mạng nội bộ và mạng ngoại bộ là gì?

Mạng ngoại bộ mở rộng quyền truy cập vào mạng nội bộ - hay các khu vực trong đó - cho những người không phải là nhân viên của tổ chức. Những người này thường là nhà cung cấp, đối tác, khách hàng hoặc công ty khác.

Tương lai của mạng nội bộ là gì?

Tương lai của mạng nội bộ là gì?

Nhưng mạng nội bộ không nên chỉ dùng để lưu trữ thông tin hoặc hỗ trợ cấp quản lý truyền đạt thông điệp xuống cấp dưới. Mạng nội bộ hiện đại phải là cách thức để mọi người giao tiếp, cộng tác và chia sẻ ý tưởng. Lúc này, chúng ta sẽ cần đến các công cụ giao tiếp.

Những nền tảng hiện đại như Workplace của Facebook có thể tích hợp với mạng nội bộ của bạn để tăng cường các tính năng của mạng này. Bạn cũng có thể sử dụng nền tảng này cùng với các công cụ mà mọi người dùng hàng ngày để tạo điều kiện cho nhân viên bình luận và bày tỏ cảm xúc về hoạt động giao tiếp của công ty. Với nền tảng này, mọi người có thể thảo luận trong các nhóm công khai hoặc riêng tư về những dự án cụ thể.

Giải pháp kỹ thuật số có thể hiệu quả hơn việc xây dựng mạng nội bộ từ đầu

Bảng tin của công ty được cá nhân hóa sẽ hiển thị thông tin phù hợp với mọi người. Nhờ đó, bạn đảm bảo được rằng thông điệp quan trọng nhất của tổ chức đến được đúng đối tượng. Đây có thể là giải pháp hiệu quả hơn cho một số tổ chức và thậm chí có khả năng loại bỏ cả nhu cầu có mạng nội bộ.

Tổ chức của tôi có cần mạng nội bộ không?

Tổ chức của tôi có cần mạng nội bộ không?

Bất kể tổ chức bạn có quy mô như thế nào, bạn cũng có thể thu được nhiều lợi ích từ mạng nội bộ. Mạng này sẽ giúp ích cho những tổ chức có tỷ lệ nhân viên nghỉ việc cao hoặc có nhiều nhân viên sắp nghỉ hưu. Kho lưu trữ trung tâm có thể góp phần duy trì và lưu trữ kiến thức để những hiểu biết này không mất đi khi nhân viên rời khỏi tổ chức.

Các nền tảng như Workplace có thể cung cấp cho bạn quyền truy cập vào kho lưu trữ động bảo mật, dễ tìm kiếm và chia sẻ được

Nhưng nếu bạn chưa có mạng nội bộ thì giải pháp kỹ thuật số có thể hiệu quả hơn việc xây dựng mạng nội bộ từ đầu. Các nền tảng như Workplace có thể cung cấp cho bạn quyền truy cập vào kho lưu trữ động bảo mật, dễ tìm kiếm và chia sẻ được. Những nền tảng này mang đến cách thức ưu tiên di động để tạo điều kiện cho mọi người truy cập và chia sẻ thông tin cần thiết dù họ đang ở đâu.

Trong thế giới công việc mặc định mở, giải pháp kỹ thuật số như vậy đặc biệt hữu ích cho các công ty thiếu nguồn lực chuyên dụng để xây dựng, giám sát và duy trì mạng nội bộ, cũng như những tổ chức cần nhân viên truy cập thông tin từ bên kia tường lửa, trên thiết bị của chính họ.

Hãy luôn kết nối

Nhận tin tức và thông tin chi tiết mới nhất từ tuyến đầu.

Bằng cách gửi mẫu này, bạn đồng ý nhận các tài liệu truyền thông điện tử liên quan đến marketing từ Facebook, bao gồm tin tức, sự kiện, thông tin mới và email quảng cáo. Bạn có thể từ chối và hủy đăng ký nhận các email này bất cứ lúc nào. Bạn cũng xác nhận rằng mình đã đọc và đồng ý với các điều khoản về Quyền riêng tư của Workplace.

Was this article helpful?
Thanks for your feedback

Bài viết gần đây

Giao tiếp trong doanh nghiệp | Thời gian đọc: 7 phút

Chiến lược giao tiếp trong doanh nghiệp và lý do tổ chức cần chiến lược này.

Các tổ chức phải suy nghĩ lại về chiến lược giao tiếp khi mọi người bắt đầu làm việc từ xa trong thời kỳ giãn cách xã hội. Giờ đây, khi một số người bắt đầu trở lại nơi làm việc, các doanh nghiệp cần phải suy nghĩ một lần nữa. Tìm hiểu cách bắt đầu.

Giao tiếp trong doanh nghiệp | Thời gian đọc: 10 phút

Thay đổi năng suất của bạn với những chiến lược họp hiệu quả này

Chỉ có ngần ấy giờ trong một ngày, bạn có thực sự muốn dành thời gian đó cho những cuộc họp không hiệu quả? Chiến lược họp hiệu quả có thể giúp bạn tận dụng thời gian tốt hơn.

Giao tiếp trong doanh nghiệp | Thời gian đọc: 10 phút

Hoạt động giao tiếp của doanh nghiệp là gì và làm cách nào để thực hiện cho đúng?

Hoạt động giao tiếp của doanh nghiệp xuất sắc có thể là chất kết dính để kết nối mọi nhân viên trong doanh nghiệp bạn. Thực hiện tốt chiến lược giao tiếp trong doanh nghiệp.