Cách Eimskip đang sử dụng Workplace để vận chuyển ở quy mô lớn

Nối liền khoảng cách giữa các môi trường làm việc rời rạc để phản hồi theo thời gian thực và đẩy mạnh khả năng kết nối. Cách Eimskip đang sử dụng Workplace để định hình lại hoạt động vận tải và làm việc nhóm.

GIAO TIếP TRONG DOANH NGHIệP | THờI GIAN đọC: 10 PHúT

Là công ty vận tải hàng đầu tại Bắc Đại Tây Dương, chuyên cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa trên toàn thế giới, Eimskip hoạt động trong rất nhiều môi trường làm việc khác nhau. Eimskip cần giải pháp để đem mọi người lại gần nhau, từ lãnh đạo cấp cao và đội ngũ truyền thông tại trụ sở Eimskip, đến nhân viên vận hành phương tiện vận chuyển trên đường bộ và đường biển.

Workplace đã nâng cấp hoàn toàn khả năng nắm bắt tình hình và kết nối tức thì cho hoạt động của Eimskip, theo cách họ chưa từng được trải nghiệm trước đây.

Nhờ Workplace, chúng tôi luôn duy trì kết nối để chia sẻ thông tin, cộng tác và ứng phó với vấn đề nhằm ngăn chặn hậu quả.

“ Nhờ Workplace, chúng tôi luôn duy trì kết nối để chia sẻ thông tin, cộng tác và ứng phó với vấn đề nhằm ngăn chặn hậu quả. ”

Thành lập vào năm 1914, Eimskip có văn phòng tại 20 quốc gia, vận hành 22 tàu biển và tuyển dụng khoảng 2.000 nhân viên. Bằng cách tạo điều kiện để nhân viên và các đội ngũ đối thoại với nhau, Workplace là công cụ để mọi người làm việc thông minh hơn, cũng như hiểu rõ hơn sự đóng góp của họ vào công việc giá trị mà Eimskip thực hiện mỗi ngày.

Was this article helpful?
Thanks for your feedback

Bài viết gần đây

Giao tiếp trong doanh nghiệp | Thời gian đọc: 10 phút

Lý do Workplace đang tiếp sức mạnh cho thế hệ Giám đốc CNTT mới

Chúng tôi trò chuyện với Atish Baerjea - Giám đốc CNTT của Facebook - để tìm hiểu những thay đổi đang diễn ra với vai trò của Giám đốc CNTT và cách Workplace tiếp sức mạnh cho họ.

Giao tiếp trong doanh nghiệp | Thời gian đọc: 10 phút

Lý do sự gắn bó trong công việc lại quan trọng

Chính xác thì sự gắn bó trong công việc nghĩa là gì? Nhân viên gắn bó có phải là nhân viên tốt hơn không? Chúng tôi khám phá ý nghĩa đằng sau các thuật ngữ thông dụng.

Giao tiếp trong doanh nghiệp | Thời gian đọc: 10 phút

7 quy tắc thiết yếu dành cho tính năng nhắn tin tức thì trong doanh nghiệp

Việc có thể gửi và nhận tin nhắn ngay lập tức mang đến một khía cạnh hoàn toàn mới cho công việc. Nhưng tính năng này không hoàn toàn giống như khi bạn chat với bạn bè và gia đình.