Ra mắt Thông tin chi tiết trên Workplace. Cách mới để hiểu công ty của bạn

Thông tin chi tiết trợ giúp bạn khám phá cách mọi người sử dụng Workplace. Tìm hiểu kỹ lưỡng dữ liệu và khám phá những cách mới để kết nối tổ chức của bạn.

GIAO TIếP TRONG DOANH NGHIệP | THờI GIAN đọC: 10 PHúT

Đo lường mối quan hệ giữa văn hóa có tính kết nối và hiệu quả của công ty là quá trình không hề dễ dàng. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng tất cả bắt đầu từ khả năng truy cập dữ liệu phù hợp. Workplace vốn đã tạo điều kiện để quản trị viên theo dõi mức độ đón nhận và tỷ lệ giữ chân nhưng chúng tôi còn muốn làm nhiều hơn thế.

Gỡ rối công việc nhờ Workplace

Từ khâu thông báo cho mọi người về kế hoạch quay trở lại văn phòng đến quá trình áp dụng mô hình làm việc kết hợp, Workplace làm cho công việc trở nên đơn giản hơn.

Và với tính năng Thông tin chi tiết hoàn toàn mới, chúng tôi đã làm được điều đó.

Thông tin chi tiết về nhân viên trong tầm tay bạn

Thông tin chi tiết về nhân viên trong tầm tay bạn

Thông tin chi tiết là một phần mới trong Bảng điều khiển quản trị của Workplace. Tính năng này cung cấp cho tổ chức bạn công cụ cần thiết để theo dõi và đo lường mức độ sử dụng Workplace. Bạn có thể dùng Thông tin chi tiết nhằm theo dõi cảm nghĩ của nhân viên, xu hướng trong nhóm, hoạt động ở cấp độ bài viết và hơn thế nữa.

Giờ đây, Quản trị viên Workplace có quyền truy cập 5 tab khác nhau để khám phá bảng điều khiển và trực quan hóa dữ liệu về cách mọi người sử dụng Workplace trong toàn bộ tổ chức.

  • Mọi người. Theo dõi mức độ hoạt động của tổ chức bạn trên Workplace. Trực quan hóa số lượng nhân viên được mời đã tham gia, số người đang hoạt động và những ứng dụng hoặc nền tảng họ dùng nhiều nhất
  • Nội dung. Biết được lượng nội dung tổ chức của bạn đang tạo ra, số lượng người đang tích cực đóng góp và những người đóng góp hàng đầu của tổ chức
  • Nhóm. Khám phá dữ liệu về hoạt động tạo nhóm, cài đặt và những nhóm hoạt động tích cực nhất
  • Bài viết. Công nghệ máy học cung cấp khả năng phân tích cảm nghĩ về từng bài viết riêng lẻ. Bạn có thể xem dữ liệu về hoạt động tiêu thụ bài viết theo thời gian và tổng mức tiêu thụ bài viết
  • Quan hệ kết nối. Xác định nơi đang diễn ra hoạt động cộng tác trên Workplace dựa trên hành vi tương tác giữa mọi người
Tăng tính kết nối trong công ty

Tăng tính kết nối trong công ty

Những thông tin chi tiết về nhân viên này có khả năng mang đến cho nhà lãnh đạo doanh nghiệp lợi ích to lớn trong tất cả các bộ phận của tổ chức. Chuyên gia giao tiếp có thể sử dụng xu hướng về cảm nghĩ của nhân viên để cải thiện thông điệp của mình. Đội ngũ nhân sự có thể trực quan hóa số liệu về mức độ gắn bó theo thời gian để phát triển và vun đắp văn hóa công ty. Nhà lãnh đạo đội ngũ CNTT có thể dùng thông tin phân tích để theo dõi mức độ hoạt động của người dùng trên Workplace và tạo ra chiến lược cải thiện tỷ lệ đón nhận. Sau đây là một số ví dụ.

Luôn nắm bắt mức độ gắn bó của nhân viên theo thời gian thực

Luôn nắm bắt mức độ gắn bó của nhân viên theo thời gian thực

Các chuyên gia giao tiếp đang sử dụng Thông tin chi tiết để hiểu cảm nghĩ của nhân viên cũng như cách mọi người phản ứng với hoạt động truyền thông ở cấp độ nhóm hoặc toàn công ty. Bao nhiêu người đã đọc bài viết của bạn? Họ cảm thấy thế nào về bài viết đó? Những số liệu về cảm nghĩ của nhân viên trợ giúp bạn xác định nội dung nào phù hợp nhất với mọi người, từ đó bạn có thể tạo nhiều loại nội dung đó hơn.

Employee insight on posts

Thông tin chi tiết về nhân viên từ bài viết

Sử dụng thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu để xây dựng và phát triển văn hóa công ty

Sử dụng thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu để xây dựng và phát triển văn hóa công ty

Bằng cách thấu hiểu các nhóm và cộng đồng gắn bó hoặc hoạt động tích cực nhất của mình, đội ngũ nhân sự có thể hiểu và củng cố văn hóa công ty. Thông tin chi tiết tạo điều kiện để bạn xác định bộ phận nào trong tổ chức đang đóng góp nhiều nhất và lý do là gì. Từ đó, bạn học hỏi được những cách làm tốt nhất và củng cố văn hóa đóng góp do cộng đồng thúc đẩy. Bạn cũng có thể hợp tác với những người đóng góp hàng đầu trong doanh nghiệp nhằm thúc đẩy sự thay đổi văn hóa.

Explore Group activity

Khám phá hoạt động trong Nhóm

Tối đa hóa giá trị của khoản đầu tư vào CNTT

Tối đa hóa giá trị của khoản đầu tư vào CNTT

Tổ chức của bạn kết nối đến mức độ nào? Bạn nhận được giá trị gì khi biết thông tin này? Với Thông tin chi tiết, bạn có khả năng trực quan hóa quan hệ kết nối trong toàn bộ tổ chức, từ đó xác định được mọi người đang làm việc tách biệt ở bộ phận nào. Hãy sử dụng dữ liệu này để thử nghiệm những cách mới nhằm cải thiện mức độ đón nhận, qua đó kết nối nhiều người hơn và khai thác lợi ích của những quan hệ kết nối này.

How connected is your organization?

Tổ chức của bạn kết nối đến mức độ nào?

Tìm hiểu cách Thông tin chi tiết trợ giúp tổ chức bạn kết nối. Khám phá bản demo ngay tại đây.

Hãy luôn kết nối

Nhận tin tức và thông tin chi tiết mới nhất từ tuyến đầu.

Bằng cách gửi mẫu này, bạn đồng ý nhận các tài liệu truyền thông điện tử liên quan đến marketing từ Facebook, bao gồm tin tức, sự kiện, thông tin mới và email quảng cáo. Bạn có thể từ chối và hủy đăng ký nhận các email này bất cứ lúc nào. Bạn cũng xác nhận rằng mình đã đọc và đồng ý với các điều khoản về Quyền riêng tư của Workplace.

Was this article helpful?
Thanks for your feedback

Bài viết gần đây

Tài liệu tổng quan 2 trang

9 dự đoán về doanh nghiệp trong năm 2020

Chúng tôi đã mời những người điều hành hàng đầu thế giới chia sẻ dự đoán về doanh nghiệp trong năm tới. Hãy tải tài liệu hướng dẫn xuống để bắt đầu lên kế hoạch cho năm 2020 của bạn.

Báo cáo nghiên cứu

Nghiên cứu về Tác động kinh tế tổng thể của Workplace của Facebook do Forrester Consulting thực hiện

Forrester Consulting đã phân tích 226 câu trả lời của cuộc khảo sát và 19 cuộc phỏng vấn khách hàng Workplace, để cho thấy những lợi ích rõ ràng đối với mọi người và kết quả cuối cùng khi là một công ty gắn kết. Tải báo cáo đầy đủ xuống.

Câu chuyện thành công

Tải xuống bản sao của sách điện tử The Connected Company

Khám phá cách các công ty như Delta Air Lines, Walmart và Stanley Black & Decker đạt được lợi thế cạnh tranh bằng cách khai thác toàn bộ tiềm năng của nhân viên. Tải xuống miễn phí sách điện tử này để tiếp cận những lời khuyên mà bạn không tìm thấy ở nơi khác.