Cách Workplace tạo điều kiện cho các tổ chức phi lợi nhuận hoàn thành sứ mệnh xã hội

Tại sao có Workplace for Good?

GIAO TIếP TRONG DOANH NGHIệP | THờI GIAN đọC: 10 PHúT

Chúng tôi sẽ phát hành Báo cáo tác động xã hội thường niên để khám phá tại sao các tổ chức phi lợi nhuận có kết nối chặt chẽ hơn đang tạo ra nhiều tác động xã hội hơn.

Kể từ khi ra mắt Workplace for Good vào một năm trước, chúng tôi tự hào vì nhờ đó mà hàng trăm nghìn người làm việc tại các tổ chức giáo dục và phi lợi nhuận đã sử dụng Workplace để xây dựng nên những cộng đồng ý nghĩa và thay đổi cách thức làm việc.

Gỡ rối công việc nhờ Workplace

Từ khâu thông báo cho mọi người về kế hoạch quay trở lại văn phòng đến quá trình áp dụng mô hình làm việc kết hợp, Workplace làm cho công việc trở nên đơn giản hơn.

Hôm nay, chúng tôi sẽ phát hành nghiên cứu Tác động xã hội của Workplace năm 2018-2019. Nghiên cứu này tôn vinh một số cách sử dụng mà các tổ chức đang triển khai cho Workplace để làm nên bao điều phi thường, đồng thời nêu bật những lĩnh vực thành công của chúng tôi trong hành trình tạo ra tác động xã hội. Nghiên cứu cũng phân tích một số cơ hội phát triển và cải thiện trong tương lai.

Chúng tôi sẽ trình bày ngắn gọn một số kết quả. Bạn có thể xem báo cáo đầy đủ tại đây. Nhưng trước hết, một câu hỏi đặt ra là...

Tại sao có Workplace for Good?

Tại sao có Workplace for Good?

Chúng tôi xây dựng Workplace vì tin rằng hiệu quả công việc sẽ nâng cao khi tổ chức có kết nối. Mọi người cảm thấy gần gũi với nhau hơn, công việc nhóm diễn ra nhanh hơn và văn hóa công ty trở nên vững mạnh hơn.

Chúng tôi nhận ra rằng mặc dù các tổ chức phi lợi nhuận phải đối mặt với cùng thử thách như những công ty khác, nhưng không phải lúc nào họ cũng có đủ nguồn lực để vượt qua.

Vì vậy, vào một năm trước, chúng tôi quyết định xây dựng chương trình đem các công cụ Workplace đến với những tổ chức không có nguồn lực để truy cập công khai.

Hỗ trợ các tổ chức giáo dục và phi lợi nhuận tạo ra tác động xã hội

Chúng tôi tự hào khi tuyên bố rằng trong năm trước, Workplace for Good đã là công cụ đắc lực cho các đơn vị giáo dục và phi lợi nhuận - tạo điều kiện để những đơn vị này xây dựng tổ chức vững mạnh hơn và phục vụ tốt hơn cho cộng đồng của mình.

Thuyết thay đổi

Thuyết thay đổi

Bởi vì chúng tôi tin rằng khi cung cấp Workplace miễn phí cho những tổ chức đang mang trong mình sứ mệnh như vậy, việc làm của chúng tôi sẽ tạo ra tác động xã hội trực tiếp đối với cộng đồng. Chúng tôi là tổ chức chú trọng tác động. Chúng tôi hiểu được rằng nếu việc làm nào đó giúp ích cho cộng đồng và cho các tổ chức phi lợi nhuận thì đó chính là việc chúng tôi cần làm.

Tóm tắt kết quả

Tóm tắt kết quả

1. Đẩy mạnh kết nối và cộng tác

Chúng tôi biết rằng khi tổ chức có kết nối chặt chẽ hơn và cộng tác nhiều hơn, mọi người sẽ gần gũi với nhau hơn, làm việc nhanh hơn và xây dựng văn hóa tổ chức vững mạnh hơn.

Khi cảm thấy kết nối hơn với nhau và với đội ngũ lãnh đạo, mọi người sẽ vui vẻ hơn và gắn bó với tổ chức lâu dài hơn. Họ cũng có khả năng cao sẽ làm việc năng suất hơn.

Tuy nhiên, để Workplace thúc đẩy được tác động xã hội thì trước hết chúng tôi phải góp phần để các tổ chức giáo dục và phi lợi nhuận khai phá năng lực đó. Vì vậy, chúng tôi đã hỏi các tổ chức xem họ có đạt được mục tiêu này nhờ sử dụng Workplace hay không. Dưới đây là câu trả lời của họ.

  • Gần gũi hơn. 78% cho biết nhờ sử dụng Workplace, các lãnh đạo cấp cao có thể giao tiếp dễ dàng hơn với đồng nghiệp
  • Nhanh hơn. 87%đồng ý rằng Workplace thúc đẩy cộng tác nhiều hơn giữa từng nhân viên và các đội ngũ
  • Vững mạnh hơn. 82% đồng ý rằng văn hóa tổ chức trở nên vững mạnh hơn nhờ sử dụng Workplace

“Workplace đã trở thành quảng trường thành phố cho các tổ chức của chúng tôi. Internal Comms hiện lên kế hoạch sử dụng Workplace làm phương tiện để giao tiếp hiệu quả và truyền đi các thông điệp trong khắp liên minh này.”

2. Thúc đẩy tác động xã hội

Khi có kết nối, có cộng tác và có nền tảng vững mạnh, tổ chức phi lợi nhuận có thể nhanh chóng hoàn thành sứ mệnh và nâng cao tác động xã hội.

Chương trình Workplace for Good chỉ mới ra đời một năm. Những điểm cải thiện trong sức mạnh của tổ chức sẽ cần thời gian mới đem lại được tác động xã hội đo lường được. Nhưng khi chúng tôi hỏi các tổ chức phi lợi nhuận về trải nghiệm sử dụng Workplace, họ trả lời như sau:

  • 71% cho biết Workplace là công cụ quan trọng trong quá trình hoàn thành sứ mệnh của họ
  • 45% cho biết nhờ sử dụng Workplace mà họ có thể nhanh chóng giải quyết các vấn đề xã hội đầy thách thức. Con số này tăng lên mức 67% đối với những tổ chức có hơn 1500 nhân viên
  • 61% người dùng cho biết Workplace tạo điều kiện để họ phục vụ cộng đồng của mình tốt hơn

“Với Workplace, chúng tôi có thể kết nối và cộng tác với nhau ngay tức thì, đồng thời xây dựng cộng đồng học tập trên toàn cầu. Có rất ít công cụ để chúng tôi làm được điều này hiệu quả đến vậy.”

Kế hoạch cho giai đoạn 2019-2020

Kế hoạch cho giai đoạn 2019-2020

Năm qua là năm của tăng trưởng và tác động. Vậy mục tiêu tiếp theo của Workplace for Good là gì?

  • Tập trung hơn vào tác động xã hội. Chúng tôi sẽ phân tích dữ liệu sâu hơn nữa để hiểu rõ những yếu tố làm nên một tổ chức thành công mang sứ mệnh xã hội, cũng như cách chúng tôi có thể hỗ trợ và nhân rộng phương pháp này
  • Phát triển cộng đồng các tổ chức phi lợi nhuận. Chúng tôi sẽ kết nối các tổ chức phi lợi nhuận và các nhà giáo dục để chia sẻ cách làm tốt nhất và khai phá năng lực số hóa
  • Tiếp tục xây dựng tài liệu đào tạo và tự học để tất cả các tổ chức đều nhanh chóng nắm được thông tin cần thiết, đồng thời khai thác toàn bộ tiềm năng của các công cụ
  • Cung cấp quyền truy cập chương trình dễ dàng hơn cho tổ chức đủ điều kiện. Chúng tôi muốn tinh giản hóa các quy trình, nhằm tạo thuận lợi để các tổ chức đủ điều kiện tạo ra tác động nhanh hơn

Để tìm hiểu cách các tổ chức phi chính phủ và tổ chức từ thiện trên toàn cầu sử dụng Workplace để thúc đẩy hoạt động cộng tác và tác động xã hội - cũng như để xem toàn bộ nghiên cứu - hãy tải xuống Báo cáo tác động xã hội tại đây.

Hãy luôn kết nối

Nhận tin tức và thông tin chi tiết mới nhất từ tuyến đầu.

Bằng cách gửi mẫu này, bạn đồng ý nhận các tài liệu truyền thông điện tử liên quan đến marketing từ Facebook, bao gồm tin tức, sự kiện, thông tin mới và email quảng cáo. Bạn có thể từ chối và hủy đăng ký nhận các email này bất cứ lúc nào. Bạn cũng xác nhận rằng mình đã đọc và đồng ý với các điều khoản về Quyền riêng tư của Workplace.

Was this article helpful?
Thanks for your feedback

Bài viết gần đây

Giao tiếp trong doanh nghiệp | Thời gian đọc: 10 phút

Xây dựng cộng đồng có ý nghĩa bằng Workplace for Good

Trong 18 tháng qua, chúng tôi chứng kiến hàng nghìn tổ chức giáo dục và phi lợi nhuận thay đổi cách thức làm việc nhờ sử dụng Workplace.

Giao tiếp trong doanh nghiệp | Thời gian đọc: 10 phút

Có gì mới trên Workplace? Tháng 5/2019

Công cụ cộng tác để tăng năng suất. Có gì mới trên Workplace Tháng 5/2019