Ai cũng dùng được Workplace

Workplace sử dụng các tiện ích tích hợp đơn giản và ứng dụng di động để kết nối mọi người trong công ty. Chúng tôi cũng áp dụng các biện pháp bảo mật và kiểm soát quyền truy cập hàng đầu trong ngành để đảm bảo an toàn cho mọi người.

Một công ty, một nền tảng

Workplace là nơi hội tụ toàn thể nhân viên trong công ty. Và bạn có thể bắt đầu mà không cần địa chỉ email. Vậy nên dù là đang trong văn phòng, ở sân bay hay bệnh viện, bạn sẽ luôn có cùng một trải nghiệm tuyệt vời.

Tiện ích tích hợp

Thêm người chỉ bằng một lần nhấp thông qua Office 365, Microsoft Azure AD, G Suite, Okta hoặc OneLogin.

Mã truy cập

Đăng nhập Workplace trên di động bằng Mã truy cập thay vì địa chỉ email.

Kiểm soát quyền truy cập

Đảm bảo nhân viên làm việc theo giờ không đăng nhập ngoài giờ làm việc.

Biết thêm về đồng nghiệp của bạn

Workplace dùng danh tính thực của mọi người để tạo danh mục công ty. Hãy tìm kiếm đồng nghiệp, vun đắp mối quan hệ và củng cố văn hóa của bạn.

Sơ đồ tổ chức

Tìm hiểu chuyên sâu về cơ cấu của công ty chỉ bằng một lần nhấp trên web hoặc di động.

Trang cá nhân

Hãy xem trang cá nhân của đồng nghiệp để biết danh tính và chức danh của họ.

Kỹ năng và huy hiệu

Xem phần Kỹ năng trên trang cá nhân để tìm các đồng nghiệp có thế mạnh mà bạn cần và trao Huy hiệu cho những mốc quan trọng.

Bảo mật cấp doanh nghiệp

Workplace kết hợp khả năng tự do kết nối với các công cụ quản trị mà bạn cần để tạo ra một môi trường làm việc an toàn, bao gồm công cụ kiểm soát quyền truy cập, nhật ký bảo mật và công cụ kiểm duyệt.

Tuân thủ tính bảo mật

Workplace đã đạt chứng nhận ISO27001 và ISO27018.

Đăng nhập một lần

Hãy dùng các hệ thống cung cấp danh tính như Azure AD, G Suite và Okta để thêm người theo cách an toàn nhất có thể.

Nhật ký

Nếu dùng gói Workplace trả phí, bạn có thể sửa đổi, truy xuất hoặc xóa dữ liệu bất cứ lúc nào.

Gắn kết hơn nữa tại Delta Air Lines

"Với Workplace, chúng tôi có thể kết nối mọi phòng ban làm việc khác nhau trong toàn doanh nghiệp. Điều này thực sự quan trọng vào vào lúc này vì chúng tôi mong muốn xây dựng một hãng hàng không hiệu quả hơn."

Joanne Smith

CHRO, Delta Air Lines

Nguồn lực khác để bạn kết nối mọi người

Hãy xem blog của Workplace để tìm hiểu thêm về giá trị bạn sẽ thu được khi kết nối mọi người. Bạn cũng có thể tải xuống hướng dẫn của chúng tôi để khám phá cách Workplace kết nối mọi người trong công ty mình.