Làm thế nào để tổ chức của bạn gắn kết chặt chẽ hơn, phát triển nhanh hơn và vững mạnh hơn?

Theo Gallup, các công ty có tính kết nối sẽ tăng 17% hiệu quả làm việc, 21% khả năng sinh lời và giảm 40% mức độ biến động nhân sự. Tìm hiểu các số liệu thống kê quan trọng có thể hỗ trợ tổ chức bạn trở nên gắn kết.

Làm thế nào để tổ chức của bạn gắn kết chặt chẽ hơn, phát triển nhanh hơn và vững mạnh hơn?

Áp dụng 6 khía cạnh cốt lõi dựa trên dữ liệu của tính kết nối trong công việc

Ở các công ty có tính kết nối, mọi người cảm thấy gần gũi hơn, cộng tác nhanh hơn và có văn hóa bền chặt hơn. Các tổ chức có tính kết nối sở hữu một số đặc điểm chung và chúng tôi đã tổng hợp cả 6 đặc điểm đó trong một đồ họa thông tin hữu ích—mỗi đặc điểm đều được chứng minh bằng các điểm dữ liệu:

  • Luôn cởi mở
  • Thiết kế mang tính di động
  • Giao tiếp trực quan
  • Công nghệ tích hợp
  • Kết nối mọi nơi
  • Thông tin phù hợp với từng cá nhân

Điền vào mẫu trên trang này để tải đồ họa thông tin xuống.

Tải xuống ngay

Hãy tải tất cả thông tin bạn cần ngay hôm nay.

Cảm ơn bạn đã quan tâm. Bằng cách gửi mẫu này, bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi có thể gọi cho bạn qua số điện thoại mà bạn đã cung cấp. Đồng thời, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và đồng ý với Điều khoản quyền riêng tư của Workplace.