Xây dựng các tổ chức gắn kết

Tải cuốn cẩm nang miễn phí xuống để khám phá xem thông qua 6 nguyên tắc đảm bảo sự kết nối trong công việc và chiến lược đặt yếu tố con người là trọng tâm thay đổi, các nhà lãnh đạo bộ phận Truyền thông nội bộ hỗ trợ quá trình chuyển đổi kỹ thuật số như thế nào.Công việc kinh doanh sẽ suôn sẻ hơn khi mọi người gắn kết với nhau

77% số người đứng đầu bộ phận Truyền thông nội bộ đồng ý rằng công ty của họ sẽ hoạt động hiệu quả hơn khi nhân viên gắn kết với nhau. Đây chính là mục tiêu của quá trình chuyển đổi kỹ thuật số. Nhưng làm cách nào để thực hiện điều này?

Tại Workplace, chúng tôi đã xác định 6 nguyên tắc đảm bảo sự kết nối trong công việc để nhân viên luôn gắn kết, nắm bắt thông tin qua các cuộc trò chuyện hai chiều và lãnh đạo hiệu quả hơn:

  • Cởi mở
  • Di động
  • Trực quan
  • Tích hợp
  • Mọi nơi
  • Phù hợp với từng cá nhân

Tải cuốn cẩm nang này xuống để tìm hiểu thêm và khám phá xem Workplace thay đổi cách bạn kết nối và giao tiếp như thế nào.

Tải xuống ngay

Hãy tải tất cả thông tin bạn cần ngay hôm nay.

Cảm ơn bạn đã quan tâm. Khi gửi mẫu này, bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi có thể gọi cho bạn qua số điện thoại mà bạn đã cung cấp. Đồng thời, bạn xác nhận rằng mình đã đọc và đồng ý với Điều khoản quyền riêng tư của Workplace.

Chăm chút cho công việc kinh doanh

Đã có hơn 30.000 tổ chức lớn nhỏ trên toàn cầu kết nối đội ngũ của mình với Workplace. Bây giờ, đến lượt bạn.

Walmart sử dụng Workplace của Facebook
Air Asia sử dụng Workplace của Facebook
Booking.com sử dụng Workplace của Facebook
Campbell's sử dụng Workplace của Facebook
Heineken sử dụng Workplace của Facebook
Spotify sử dụng Workplace của Facebook
Save the Children sử dụng Workplace của Facebook
Domino's sử dụng Workplace của Facebook
Starbucks sử dụng Workplace của Facebook
Danone sử dụng Workplace của Facebook
Farfetch sử dụng Workplace của Facebook
Algar sử dụng Workplace của Facebook