Xây dựng các tổ chức gắn kết

Tải cuốn cẩm nang miễn phí xuống để khám phá cách các nhà lãnh đạo bộ phận Nhân sự hỗ trợ quá trình chuyển đổi kỹ thuật số thông qua văn hóa cũng như công nghệ bằng 6 nguyên tắc đảm bảo sự gắn kết trong công việc.Công việc kinh doanh sẽ suôn sẻ hơn khi mọi người gắn kết với nhau

80% số người ra quyết định kinh doanh đồng ý rằng công ty sẽ hoạt động hiệu quả hơn khi nhân viên của họ gắn kết với nhau. Đây chính là mục tiêu của quá trình chuyển đổi kỹ thuật số. Nhưng làm cách nào để thực hiện điều này?

Tại Workplace, chúng tôi đã xác định 6 nguyên tắc đảm bảo sự gắn kết trong công việc để mang lại tiếng nói cho mọi người, đồng thời làm cho công việc có ý nghĩa hơn và tăng tỷ lệ giữ chân:

  • Cởi mở
  • Di động
  • Trực quan
  • Tích hợp
  • Mọi nơi
  • Phù hợp với từng cá nhân

Tải cuốn cẩm nang này xuống để tìm hiểu thêm và khám phá cách Workplace hỗ trợ bạn tạo ra văn hóa gắn kết chặt chẽ hơn.

Tải xuống ngay

Hãy tải tất cả thông tin bạn cần ngay hôm nay.

Cảm ơn bạn đã quan tâm. Khi gửi mẫu này, bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi có thể gọi cho bạn qua số điện thoại mà bạn đã cung cấp. Đồng thời, bạn xác nhận rằng mình đã đọc và đồng ý với Điều khoản quyền riêng tư của Workplace.

Chăm chút cho công việc kinh doanh

Đã có hơn 30.000 tổ chức lớn nhỏ trên toàn cầu kết nối đội ngũ của mình với Workplace. Bây giờ, đến lượt bạn.

Walmart sử dụng Workplace của Facebook
Air Asia sử dụng Workplace của Facebook
Booking.com sử dụng Workplace của Facebook
Campbell's sử dụng Workplace của Facebook
Heineken sử dụng Workplace của Facebook
Spotify sử dụng Workplace của Facebook
Save the Children sử dụng Workplace của Facebook
Domino's sử dụng Workplace của Facebook
Starbucks sử dụng Workplace của Facebook
Danone sử dụng Workplace của Facebook
Farfetch sử dụng Workplace của Facebook
Algar sử dụng Workplace của Facebook