5 bước để kết nối nhân viên một cách an toàn trên Workplace

Làm việc từ xa đặt ra những thách thức mới cho các lãnh đạo CNTT quan tâm đến vấn đề bảo mật

Tải xuống ngay

Bạn chỉ cần hoàn tất mẫu để xem 5 bước kết nối nhân viên một cách an toàn trên Workplace

* Trường bắt buộc
Cảm ơn bạn đã quan tâm. Khi gửi mẫu này, bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi có thể sử dụng chi tiết bạn cung cấp để liên hệ với bạn về yêu cầu cụ thể này. Bạn có thể bỏ chọn bất kỳ lúc nào.

Làm việc từ xa đặt ra những thách thức mới cho các lãnh đạo CNTT quan tâm đến vấn đề bảo mật

Tải xuống danh sách kiểm tra 5 bước này để hỗ trợ bạn hướng dẫn và quản lý toàn bộ lực lượng lao động của mình trên Workplace. Bạn sẽ tìm hiểu cách:

  • Chọn gói Workplace phù hợp cho tổ chức của bạn
  • Sử dụng Azure AD để đăng nhập một lần
  • Tăng tốc quá trình tạo tài khoản thông qua việc cấp phép cho người dùng
  • Đảm bảo truy cập an toàn hơn thông qua khóa xác thực Yubico
  • Khai thác tối đa công cụ mới của bạn